ТВ МЕТРИ

Какво представлява ТВ метърът
и за какво служи?

ТВ метърът е устройство, което използваме,
за да разберем кой какво гледа по телевизията и кога.

Той представлява малка кутия, свързана с телевизионния приемник,
която непрекъснато изпраща данни на коя програма е включен конкретният телевизор,
а също кой присъства и гледа телевизия в момента. Над 3000 човека в България имат
ТВ метър в домовете си.

Защо се измерва ТВ аудиторията?

Телевизионната аудитория по същество е показател за успеха
на телевизионните станции и се измерва във всички развити страни по света.

Информацията за аудиторията се използва от телевизионните станции, за да разберат доколко
са успешни техните предавания и за да планират коя програма кога да излъчват.
Постигането на високи рейтинги оправдава покупката на права за излъчване на по-скъпи
филми, шоу програми или спортни предавания. Аудиторията е от основно значение и за онези,
които продават и купуват телевизионна реклама.


Аудитория и реклама

Аудитория и реклама

Телевизионната реклама е най-големият източник на доход за комерсиалните телевизионни станции. С парите от реклама се купува и произвежда телевизионно съдържание, което по тази причина е безплатно за зрителите, които „плащат” само с вниманието си.

Аудиторията определя цената на рекламата. Както при вестниците и списанията, при които, колкото повече читатели има едно заглавие, толкова по-скъпо струва рекламата, телевизионните, а също радиостанциите или интернет сайтовете, предлагат място за реклама на цена, която съответства на успеха или популярността на излъчваните програми.

Има ли друг начин?

Има ли друг начин?

Може би се питате, защо се правят независими изследвания за измерване на аудиторията, защо телевизионните станции не получават тази информация директно от телевизионните приемници. Всъщност, повечето телевизори не съдържат някакво устройство подобно на ТВ метър, което би могло да изпраща данни кой какво гледа. Добавянето на такова устройство понастоящем не е и възможно. При огромното разнообразие на различни видове ТВ оборудване, добавянето от производителите на измерващо устройство би било извънредно скъпо, съответно и проучването на аудиторията би струвало много повече, отколкото биха платили организациите, работещи с тези данни. Освен това, ще трябва да се реши и проблемът как всеки отделен член на домакинството би посочил присъствието си. Решението би могло да бъде, специална визуална техника да наблюдава какво гледаме по телевизията, но малко хора биха приветствали такъв подход.

Кой провежда изследването на българската аудитория?

Кой провежда изследването на българската
аудитория?

Изследването се провежда от Nielsen Admosphere Bulgaria, което измерва ТВ аудиторията от 2012г. Повече за нас можете да намерите в раздела „За Проекта” или на уеб сайта www.nielsen-admosphere.bg.

Кой има ТВ метър у дома?

Само избрана извадка от домакинства има ТВ метър вкъщи.
Тези домакинства представляват структурата и зрителското поведение
на всички домакинства в страната, които притежават поне един телевизор.
Списъкът на участниците в измерването не е публичен, както, за да се
запази в тайна тяхната самоличност, така и за да се предотврати каквото
и да е влияние върху тях.Мога ли и аз да го имам?

Мога ли и аз да го имам?

Участието в проучването, разбира се, е доброволно, но участниците не могат сами да се включат. Така се предотвратява участието на хора, които биха се включили, за да повлияят на резултатите от изследването, просто, за да пробват ТВ метъра или да изкривят резултатите по друг начин. Подборът на домакинствата, с които се свързваме и които каним за участие в изследването, е независим и стриктно следва предварително определени и възприети статистически процедури.

И Вие ли мислите, че не познавате някой, който има ТВ метър вкъщи?

И Вие ли мислите, че не познавате някой, който
има ТВ метър вкъщи?

Днес приблизително един на всеки 2 600 жители в България има ТВ метър в дома си. Поради това, вероятността да познавате такъв човек е много малка. Вероятността да разговаряте с някого за ТВ метри е дори още по-малка, особено като се има предвид, че информацията за участието на домакинството в проекта е конфиденциална. Това е много важно, тъй като членоветете на измерваното домакинството биха могли да бъдат изкушени от някого, да се намесят в работата на ТВ метъра или по друг начин да повлияят на резултатите за аудиторията.

Как се избират участниците в измерването?

Как се избират участниците в измерването?

Структурата на пийпълметричния панел (домакинствата, участващи в измерването) трябва точно да съответства на структурата на телевизионната аудитория в България. Извадката трябва да бъде представителна не само от демографска, географска и социално-икономическа гледна точка, но също така и по отношение на „телевизионното поведение“ и типа на приемания ТВ сигнал.

Разбира се, не цялата информация, необходима за пийпълметричното изследване, може да бъде получена от Националния Статистически Институт (НСИ). Затова, неразделна част от измерването, са задълбочените съпътстващи проучвания (Continual Surveys), които „заснемат“ структурата и поведението на ТВ аудиторията. Въз основа на така събраните данни, както и на данните от НСИ, се изгражда и обновява пийпълметричният панел. Ежегодно, в рамките на съпътстващите проучвания, се събират данни от близо 16,000 души.

В рамките на тези проучвания се регистрира и желанието на отделните домакинства да се включат в измерването на ТВ аудиторията. Впоследствие, към изявилите желание, може да бъде отправено предложение за сътрудничество.

Анкетьорите посещават домакинства въз основа на тъй наречения случаен подбор, който обаче не извършват сами. Изборът на домакинствата, в които се провеждат проучвания, се извършва от статистик, чрез случаен, но систематичен процес, детайлно описан в методиката към целия проект. С други думи, поканата за участие не зависи от предпочитанията на анкетьора или поръчителя на изследването.

Защо не е необходимо, всички да участваме
в измерването?

Представителната извадка от домакинства (панелът) трябва достоверно да отразява цялата
телевизионна аудитория. Тя има структурата и зрителското поведение на всички телевизионни
зрители, което се постига чрез адекватно представителство в извадката на мъжете и жените, на
всички възрастови групи, на хората, които гледат много или почти не гледат телевизия, както и на редица други
категории. Благодарение на това е възможно, измерените резултати да бъдат считани за
представителни за цялата телевизионна аудитория в България.Правилно изградена и достатъчно голяма ли е представителната извадка?

Правилно изградена и достатъчно голяма ли
е представителната извадка?

В изследването на телевизионната аудитория в България са включени повече от 3 250 души от над 1 300 домакинства. Периодът на участие за всяко домакинство е различен. Някои от домакинствата биват измервани сравнително кратко време, докато други остават в проекта за по няколко години. С цел да се реагира на настъпващите с времето естествени промени в характеристиките на населението и навлизането на нови технологии в домакинствата, два пъти годишно се провеждат съпътстващи проучвания (Continual Surveys), въз основа на които се извършват адекватни корекции в структурата на панела.

Как да съжителстваме с ТВ метъра?

Членовете на панела имат ТВ метър, свързан с всеки телевизор в дома им. Той изпраща
данни на коя точно програма е включен телевизорът и кой гледа.

Информацията за гледаните телевизионни канали се събира автоматично.
Членовете на домакинствата, които участват в измерването, предоставят информация единствено за присъствието
си, чрез използване на дистанционното. С него те могат да регистрират и дългосрочното
си отсъствие от дома – за празници и в други случаи. А дисплеят на ТВ метъра показва
какво „казват“ на ТВ метъра членовете на домакинството, посредством дистанционното.


Как се гарантира точното поведение на домакинствата?

Как се гарантира точното поведение
на домакинствата?

Много е важно зрителите, които имат ТВ метри, стриктно да регистрират присъствието си пред телевизора. При обработването на данните това се проверява много внимателно. Една от основните задачи на операторите в кол центъра е да удостоверяват всяко необичайно поведение в измерваните домакинства. Също така, участието в изследването започва с обучение на домакинствата и тестов период, така че хората да имат време да свикнат с процеса на регистриране и отрегистриране, и с факта на измерване на аудиторията в техния дом.

Каква е мотивацията на хората да участват?

Каква е мотивацията на хората да участват?

Домакинствата, участващи в измерването, могат да повлияят върху програмата на телевизиите чрез избора си на ТВ канал. Като представители на почти 7 милиона български телевизионни зрители от всички възрасти, с изключение на децата под 4 години, те определят програмата на кой ТВ канал е заинтересовала най-много зрители.

Как изглежда ТВ метърът и как функционира?

ТВ метърът SimEar™ представлява устройство, използващо най-съвременните
технологии за измерване на телевизионната аудитория. Разработен е като
вграден компютър, който осигурява събиране и пренос на данни, и е поместен
в малка, лесна за употреба черна кутия.

ТВ метърът има дисплей и дистанционно управление, чрез което зрителят се
регистрира. След като се регистрира, всеки член на домакинството вижда
на дисплея своето име и номер. Дисплеят показва и цялата информация,
за всяка от функциите на ТВ метъра. Това прави работата на зрителя
лесна и сходна с употребата на други домашни електронни устройства или
мобилни телефони.

ТВ метърът измерва зрителската аудитория в домакинството, на всички канали,
независимо от типа на сигнала (аналогов или дигитален) и начина на приемане
(ефирен, сателит, кабел, IPTV, интернет..). Записва се точният час, в който
започват и завършват телевизионните дейности, включително използване на телетекст,
видео, DVD плеър или друга техника, свързана към телевизора.


Как изглежда в действителност?

Как изглежда в действителност?

Къде и как се предават данните от ТВ Метрите?

Къде и как се предават данните от ТВ Метрите?

ТВ метрите в домакинствата автоматично изпращат информацията за гледаната програма и нейните зрители, чрез GSM мрежа, така, както се изпращат sms съобщения от мобилните телефони.

Какво се случва при спиране на тока или интернета?

Какво се случва при спиране на тока или
интернета?

Често се задава въпросът какво става с данните за аудиторията, при спиране на интернета или електричеството. При срив на GSM мрежата, данните се съхраняват в паметта на ТВ метъра и остават там, докато мрежата се възстанови. Така, те могат да стигнат до базата данни по-късно, но не и да се загубят поради прекъсване на мрежата. Базата данни на Nielsen Admosphere се съхранява и в резервно копие, което, в случай, че спре електричеството в централния офис, продължава да получава данни и да осигурява непрекъснатост на изследването.

Кой произвежда българските ТВ метри?

Кой произвежда българските ТВ метри?

ТВ метрите SimEar™, които използваме за измерване на телевизионната аудитория в България, са постижение на чешки екип от специалисти, който активно работи по създаването на нови, усъвършенствани модели, отговарящи на бързо променящите се телевизионни технологии и позволяващи все по-лесното им използване от домакинствата, в които са инсталирани.

Какъв е резултатът от измерването?

Като резултат от измерването с помощта на ТВ метри се получава информация за аудиторията
на отделните телевизионни канали и програми, какъв тип зрители, какво и кога са гледали. Въз
основа на резултатите от измерване на аудиторията, може да се определи успехът на
телевизионните канали и техните програми. Резултатите могат да се разглеждат от различни
гледни точки. Извършва се мониторинг на общия брой зрители, а също, доколко са
привлекателни отделните програми за различните групи от аудиторията (жени, мъже, по-
възрастни, по-млади, по региони и пр.)


Кой е собственик на резултатите?

Кой е собственик на резултатите?

Информацията за телевизионната гледаемост е собственост на Nielsen Admosphere Bulgaria, което я предоставя на своите бизнес партньори. Резултатите от измерването не съдържат лична информация относно членовете на пийпълметричния панел.

Кога се доставят резултатите?

Кога се доставят резултатите?

Предварителни данни са на разположение на потребителите онлайн, няколко минути след излъчването. Окончателните данни са готови винаги до 9:00 часа сутринта, три часа след края на телевизионния ден, който трае 24 часа, от 6:00 до 6:00 на следващия ден.

Какво казват графиките? Аудиторен дял (share) и рейтинг

Какво казват графиките? Аудиторен дял (share) и рейтинг

Софтуерът, който предоставяме на потребителите на пийпълметрични данни, позволява анализ на данните от различни страни. Аудиторният дял (share) показва какъв е делът на зрителите на даден ТВ канал или програма, от общия брой на ТВ аудиторията за дефинирания период от време, а рейтингът - колко хора от дадена целева група са гледали конкретната програма. Една от най-познатите форми за представяне на резултатите е така наречената пита или кръгова графика (pie chart).

Публично достъпните пийпълметрични данни редовно се публикуват тук:
www.nielsen-admosphere.bg/products-and-services/tv-audience-measurement-in-bulgaria/audience-results/
about-project.tvmeter.admosphere.bg

Пример за изходни данни от изследването с помощта на ТВ метри
Nielsen Admosphere Bulgaria, август 2015
Пример за изходни данни от изследването с помощта на ТВ метри
Nielsen Admosphere Bulgaria, август 2015

Графика за „Аудиторен дял” ("Share" pie)
Този вид графика обикновено показва каква част от зрителите, гледали телевизия в определен момент, са гледали дадена програма.

От конкретната графика се вижда, че през август 2015, от всички телевизионни зрители над 4-годишна възраст, най-много хора са гледали bTV (22,59 %), Nova (18,89 %) и Diema Family (4,72 %).

Резултатите могат да бъдат и много по-специфични, като се посочи, например, по-тесен времеви период (праймтайм) или група от аудиторията (мъже от 35 до 50 години). Тези специфични резултати, от своя страна, показват различните вкусове на различните групи от аудиторията.

„Рейтинг” („Rating“)
Рейтингът дава друга гледна точка към резултатите за аудиторията. Обикновено се представя като процент или в хиляди зрители. Той показва колко хора от определена целева група са гледали конкретна програма. Ако някой е гледал само част от програмата, например първите 20 минути, неговото гледане се включва в този процент само частично – пропорционално.

Следващата таблица показва примери за рейтингите на най-гледаните програми през август 2015г. От таблицата виждаме, че най-гледаната програма в този период е била „Детска Евровизия 2015, Национална селекция” по bTV, с рейтинг 11,11%, тоест 769 хиляди български зрители са гледали това шоу. Втората най-гледана програма през август 2015г. е „Кварталът на богатите”, с рейтинг от 9,10 % или 630 хиляди зрители, и третото най-гледано предаване е „Извънредно решение”, с рейтинг 8,42% или 58 хиляди зрители.

Резултатите отговарят ли на действителността?

Резултатите отговарят ли на действителността?

За да бъде изследването точно, се изисква достатъчно голям и представителен панел. Размерът на нашия панел отговаря на големината на българското население. Освен това, данните преминават през ежедневна проверка. Тоест, дори Вие да имате различно субективно усещане за аудиторията и да се чудите на резултатите, трябва да сте сигурни, че данните от пийпълметричното измерване действително отразяват какво гледа телевизионната аудитория.